Hóa chất xử lý nước, nước thải

Poly Aluminium Chloride PAC
Poly Aluminium Chloride PAC
Javel NaClO
Javel NaClO
Phèn chua
Phèn chua
Bột nhôm
Bột nhôm
Phèn nhôm
Phèn nhôm
Phèn nhôm
Phèn nhôm

Hóa chất tẩy rửa công nghiệp

Polymer Anion
Polymer Anion
Polymer Cation
Polymer Cation
Amoniac
Amoniac
Axit Nitric
Axit Nitric
HCl Acid Hydrocloric
HCl Acid Hydrocloric
Oxi già
Oxi già
Xút vảy
Xút vảy
Axit Sunfuric H2SO4
Axit Sunfuric H2SO4
Chlorine Ca(OCl)2
Chlorine Ca(OCl)2

Hóa chất các loại khác

Mật
Mật
Phân đạm
Phân đạm
Silicate lỏng
Silicate lỏng

Cồn các loại

Cồn công nghiệp
Cồn công nghiệp
Cồn thực phẩm
Cồn thực phẩm